Vi overvåker kvaliteten på våre produkter og vår betong.

Vi overvåker kvaliteten på våre produkter og vår betong.

Vi overvåker kvaliteten på våre produkter og vår betong.

Kvalitetskontroll og produksjon

 

Vi overvåker kvaliteten på våre produkter og vår ferdigblandede betong ved å teste dem i henhold til standarder, bygningsreglement og arbeidspesifikasjoner som gjelder betong. Vi er medlem av Construction Industry RT og en del av Kiwa Inspecta Quality Control. Betongproduktene vi produserer har blitt tildelt EC-merking slik de skal. Sertifikatet ble tildelt den 28.6.2016 og dekker følgende betongkomponenter:

 • Grunnelementer
 • Søyle- og bjelkeelementer
 • Bæreveggelementer
 • Veggelementer
 • Trapper
 • Skjermplater (ikke-forspente plater)
 • Bruelementer

Alle offisielle kvalitetstester, slik som test av kompresjonsstyrke, vanntetthet og frostmotstand, utføres på  offisielle laboratorier godkjent av Miljødepartementet , som vi regelmessig mottar resultatrapporter fra.

Med produksjonsanlegg og utstyr kan vi tilby kundene komplette leveranser av elementer som dekker hele bygningen, og det også når det gjelder store prosjekter. På fabrikken er fem av elementbordene stålbelagt og to trebelagt. De med stålflater er utstyrt med hydraulikk og oppvarming. Stålbord er best egnet for produksjon av vegger og de av tre for balkongfliser, trapper og andre spesialprodukter.

Det er to brukraner. Deres løfteevne er 15 t og 16 t.

Det er syv elementplater og deres størrelser er som følger:

 

 • Bord med stålbelegg: 
  • 1 stk., størrelse 4,0 x 10,5 m
  • 1 stk., størrelse 4,0 x 12,5 m
  • 2 stk., størrelse 5,0 x 8,0 m
  • 1 stk., størrelse 5,0 x 15,0 m
 • Kryssfinernivåene er på omtrent 100

Funksjonsdiagram over betongelementproduksjon.

Last ned diagrammet selv herfra (PDF).