Solid ekspertise i 65 år.

Solid ekspertise i 65 år.

Solid ekspertise i 65 år.

Vår bedriftshistorie

Selskapets grunnlegger, Hannes Sunila fra Rauma, flyttet til Pello i 1952. Hannes Sunila sa i et intervju for boken Gamle mennesker hvorfor han bestemte seg for at Pello skulle bli hans nye bosted. Etter krigen ble det satt i gang gjenoppbygging og etterspørselen etter byggematerialer vokste. “Jeg ble bedt om å skaffe takstein. Jeg fikk tak i to lastebiler med takstein. Produktet ble ansett som så bra at de ba om mer.”

Fra flisselger til produsent

I 1954 grunnla Hannes Sunila et foretak i form av et forretningsselskap i Pello for å produsere betongprodukter. Selskapet fungerte først som et enmannsfirma og kona Eini tok seg av papirarbeidet, sammen med omsorgen for barna.  Selskapets aktiviteter bestod først og fremst av produksjon av brønndekk i Kylävaara i Pello og salg av grus. Senere fikk Kylävaara et betongstøperi og mange typer betongprodukter ble produsert der.  Rekonstruksjonen av Lappland krevde brønndekk, trommelrør, takstein og betongblokker. Selskapets virksomhet utvidet seg gradvis etter hvert som familien vokste.

Fire døtre ble født i familien, og de dro sørover for å studere og giftet seg og bosatte seg i nærheten av Oulu og Helsingfors. Lasse, den eneste gutten i familien, var siden han var liten med sin far på jobb. Lasse studerte etter sin fars ønske byggebransjen.

Fra Kylävaara til Orajärvi

Det var ikke nok plass i Kylävaara for å kunne ta hånd om den voksende produksjonen. På grunn av dette, ble virksomheten på slutten av 1970-tallet flyttet fra Kylävaara i Pello til Orajärvi (20 km nord for Pello), der nytt produksjonsanlegg og en betongstasjon ble bygget og et knuseverk ble kjøpt. I Pello var Hannes Sunila den første som begynte å produsere forskjellige varianter av knust stein.  Gradvis begynte antall ansatte å vokse, og Hannes og Eini Sunila fikk en pris i 1984 da selskapet vant prisen som Årets forretningsmann/-kvinne.

Fra far til sønn

Hannes Sunila gikk i 1989 av med pensjon. Lasse forlot stillingen som branninspektør i Pello kommune for å bli gründer og dermed ble han gjennom generasjonsskiftet selskapets eier.  Lasse er en mesterbygger takket være sin opplæring. Gjennom videreutdanning ble han i 2012 leder for betongarbeid av klasse 1 og leder for blandebetongarbeid av klasse 1. Selskapet var fram til 2005 et selskap med begrenset ansvar, deretter har det vært et aksjeselskap med Lasse Sunila som eier og forretningsmann over lang tid med over 30 års erfaring.

Hannes og Lasse Sunila.

Fokus på produksjon av elementer

Ferdigblandet betong ble produsert og levert fram til 1999, da selskapet konverterte helt til produksjon av betongelementer. Elementhallen ble utvidet i 2006. Det er til sammen 2,500  oppvarmede områder, i tillegg til ikke-oppvarmede områder. Som en del av renoveringen av produksjonsanlegget, ble hele virksomheten knyttet til elementproduksjon fornyet – og også utstyret, inkludert elementbordene og kranene. Elementbord som kan heves og former som kan dreies økte produksjonskapasiteten. De første elementene for leilighetsbygg ble laget i begynnelsen av 1990-tallet. I tillegg til innenlands etterspørsel, har de blitt bestilt for byggevirksomhet knyttet til boliger og anlegg for reiseliv i Sverige og Norge. Grafisk betong ble i 2013 en del av produktsortimentet.

Den økonomiske tilbakegangen på 1990-tallet og konjunktursvingningene i byggebransjen påvirket Pellon Betoni Oys virksomhet. I løpet av denne økonomisk vanskelige tiden gjorde selskapets gunstige beliggenhet i området ved polarsirkelen og bestillinger fra Sverige og Norge det mulig å fortsette virksomheten. Konjunkturnedgangen i byggebransjen i 2014-2015 var også utfordrende når det gjaldt ordrer. For øyeblikket ser fremtiden lys ut og den nye investeringen i nær fremtid består i bygging av nye kontorer og sosiale fasiliteter (286 ) i Orajärvi. Bedriftsforeningen satte i 2018 fokus på selskapet ved å tildele Sisupisara-prisen til Pellon Betoni Oy og Lasse Sunila.

I dag er Pellon Betoni Oy en av de største aktørene innen sin bransje i Nord-Finland og en kompetent partner for store nasjonale og fellesnordiske bedrifter innen byggebransjen. Selskapet har hovedsakelig sin virksomhet innenfor området ved polarsirkelen. Betongelementer leveres også til steder i Sverige og Norge. Vi investerer i høy kvalitet, og arbeider for å sikre at vi er en pålitelig og kvalifisert operatør i markedet. Vi bygger for framtiden sammen med kompetent og erfarent personell til fordel for våre kunder. I 2019 feirer foretaket sin 65-årsdag.

Solid know-how

Pellon Betoni Oy sysselsetter over 20 personer. Selskapet og dets prosesser er utviklet systematisk. Personell har blant annet blitt opplært gjennom lærlingeordninger og videreutdanning. Det er tre personer i administrasjonen og en i ledelsen. Selskapets ansatte er hovedsakelig fagfolk har vært med i selskapet over lang tid.

Daglig leder, Lasse Sunila, er ansvarlig for å forberede bud, for finansiering og bedriftens økonomiske forhold. Det er Lasse, Jaakko Pakisjärvi og Erkki Bergman som er ansvarlige for salg. Jaakko Pakisjärvi og Maija Aska er ansvarlige for produksjon, arbeidsledelse og leveranser.  Jaakko Pakisjärvi er mesterbygger av utdanning. Han fullførte den kvalifiserende opplæringen i 2016 og ble hovedansvarlig for betongfasader. For øyeblikket står han for den hovedansvarlige for opplæring knyttet til betongarbeider på betongelementfabrikken.

Grus og transport

Pellon Betoni Oy forvalter grusområder på omlag 500000 og en kilde til stein for å produsere knust stein. Våre råvarer av høy kvalitet er ett av selskapets konkurransefortrinn. Kuljetus Sunila Oy håndterer transport av Pellon Betoni Oy-elementer og om nødvendig også tredjeparters grus- og spesialtransport. I tillegg har selskapet hjullastere, gravemaskin og tre lastebiler. Betongen som brukes til elementproduksjon, blir produsert av en betongstasjon med automatisert datastyring.