Vi övervakar kvaliteten hos våra produkter och vår betong.

Vi övervakar kvaliteten hos våra produkter och vår betong.

Vi övervakar kvaliteten hos våra produkter och vår betong.

Kvalitetskontroll och produktion

 

Vi övervakar kvaliteten hos våra produkter och vår färdigblandade betong med hjälp av testning av betongstandarden, byggföreskrifter och arbetsspecifikationer. Vi är medlem i Rakennusteollisuus RT ry och omfattas av Kiwa Inspecta kvalitetskontroll. De betongprodukter vi tillverkar har erhållit CE-märkningsrätt. Certifikatet utfärdades den 28.6.2016 och omfattar följande prefabricerade betongelement:

 • grundelement
 • pelare- och balkelement
 • stödmurselement
 • väggelement
 • trappor
 • skalväggar (ej förspända element)
 • broelement

Alla officiella kvalitetsprov, såsom mätning av kompressionsstyrka, vattenbeständighet och frostresistens, utförs i av miljöministeriet godkända officiella laboratorier, som regelbundet förser oss med prestationsrapporter.

Med produktionsanläggningar och- utrustning kan vi erbjuda våra kunder kompletta elementleveranser för hela byggnader, inklusive större objekt. På fabriken har fem av elementborden stål- och två träyta. Borden med stålyta är utrustade med hydraulik och uppvärmning. Stålborden lämpar sig bäst för produktion av väggar och träborden t.ex. balkongplattor, trappor och andra specialprodukter.

Vi har två brokranar. Deras lyftkapacitet är 15 t och 16 t.

Elementborden är sju till antalet och deras storlekar är följande:

 

 • Bord med stålyta:
  • 1 st., storlek 4,0 x 10,5 m
  • 1 st., storlek 4,0 x 12,5 m
  • 2 st., storlek 5,0 x 8,0 m
  • 1 st., storlek 5,0 x 15,0 m
 • Plywoodskivor på cirka 100 m²

Betongelementproduktionens funktionsdiagram.

Ladda själv ned diagrammet här (PDF).

Läs vår nya
broschyr: