Gedigen kompetens redan i 65 års tid.

Gedigen kompetens redan i 65 års tid.

Gedigen kompetens redan i 65 års tid.

Vårt företags historia

Hannes Sunila, vårt företags grundare och hemma från Raumo, flyttade till Pello år 1952. Hannes Sunila berättar i en intervju inför boken Ikäihmiset om beslutet att bosätta sig i Pello. Efter kriget ökade återuppbyggnaden och behovet av byggmaterial. “Jag blev ombedd att skaffa taktegel. Jag skaffade två vagnar med taktegel. De ansågs så utmärkta att jag blev ombedd att skaffa mer.”

Från förmedlare av tegel till tillverkare

År 1954 grundade Hannes Sunila ett företag i formen av bolagsnamn som tillverkar betongprodukter. Företaget fungerade till en början som ett enmansföretag och makan Eine hade vid sidan om vården av barnen hand om företagets pappersarbete. Verksamheten bestod i början av tillverkningen av brunnsringar i Kylävaara i Pello och försäljning av grus. Senare fick Kylävaara ett betonggjuteri där det producerade ett brett sortiment av betongprodukter. Återuppbyggnaden av Lappland var i behov av brunnsringar, trumrör, taktegel och betongblock. Företagets verksamhet ökade gradvis i takt med att familjen växte.

Familjen fick sammanlagt fyra döttrar som reste söderut för att studera och gifte och bosatte sig i Uleåborg och Helsingfors. Familjens ende son, Lasse, deltog redan i ung ålder i arbetet tillsammans med fadern. Lasse utbildade inom byggbranschen enligt sin fars önskemål.

Från Kylävaara till Orajärvi

Det fanns inte tillräckligt med utrymme i Kylävaara för att expandera produktionen. Därför överfördes verksamheten i slutet av 1970-talet från Kylävaara i Pello till Orajärvi (20 km norr om Pello) där nya produktionsanläggningar och en betonganläggning byggdes och en krossanläggning köptes. Hannes Sunila var den första som började producera krossmaterial i Pello. Gradvis började antalet anställda växa. 1984 blev Hannes och Eini Sunila uppmärksammade med att företaget tilldelades priset Årets Företagare.

Från far till son

Hannes Sunila pensionerade sig år 1989. Lasse gav upp sin tjänst som brandinspektör i Pello kommun, blev företagare och som resultat av generationsväxlingen företagets ägare. Lasse är utbildad byggmästare. Han har vidareutbildat sig till betongförman av klass I och förman för fabriksbetong av klass I år 2012. Bolaget var ursprungligen ett aktiebolag fram till år 2005, varefter bolaget har fungerat som aktiebolag och Lasse Sunila som dess ägare och mångåriga företagare med över 30 års erfarenhet.

Hannes och Lasse Sunila.

Fokus på tillverkningen av element

Färdigblandad betong tillverkades och levererades till år 1999, då man helt gick över till tillverkning av betongelement. Elementhallen byggdes ut 2006. Det finns totalt 2 500 m² varmt utrymme utöver hallens kalla utrymmen. I samband med renoveringen av produktionsanläggningarna förnyades hela elementens prefabriceringsverksamhet och utrustningen, inklusive elementbord och kranar. De justerbara elementborden och formarna med svängbara plan ökade produktionskapaciteten. De första våningshuselementen tillverkades i början av 1990-talet. Dessa har förutom på hemmamarknaden beställts till byggande av bostäder och turismanläggningar i Sverige och Norge. Sortimentet kompletterades med grafisk betong år 2013.

1990-talets lågkonjunktur och fluktuationerna inom byggbranschen påverkade Pellon Betoni Oy:s verksamhet. Under den ekonomiskt svåra perioden under lågkonjunkturen möjliggjorde företagets goda läge i Kalottområdet och beställningarna från Sverige och Norge fortsättningen av verksamheten. Lågkonjunkturen inom byggbranschen under åren 2014‒2015 var också utmanande vad gällde beställningar. För tillfället ser framtiden ljus ut och byggandet av nya kontors- och sociala utrymmen (286 m²) i Orajärvi utgör kommande investeringar. Företagarföreningen uppmärksammade år 2018 företaget genom att tilldela Pellon Betoni Oy och Lasse Sunila priset Sisupisara.

Idag är Pellon Betoni Oy en av de största aktörerna inom sin bransch i norra Finland och en kompetent partner för stora nationella och intra-nordiska byggföretag. Företagets huvudsakliga verksamhetsområde är kalottområdet. Betongelement levereras också till objekt i Sverige och Norge. Vi investerar i hög kvalitet och arbetar för att vara en pålitlig och värdig aktör på marknaden. Vi skapar vår framtid tillsammans med kompetent och sakkunnig personal för våra kunders bästa. År 2019 firar företaget sitt 65-årsjubileum.

Gedigen kompetens

Pellon Betoni Oy sysselsätter över 20 personer. Företaget och dess processer har systematiskt utvecklats. Personalen har utbildats bland annat genom läroavtal och fortbildning. Tre personer arbetar med administration och en som arbetsledare. Företagets anställda är i huvudsak proffs som har arbetat länge i företaget.

VD Lasse Sunila ansvarar för förberedandet av offerter, finansieringen och uppföljningen av ekonomin. För försäljningen står Lasse, Jaakko Pakisjärvi och Erkki Bergman. Jaakko Pakisjärvi och Maija Aska ansvarar för fabrikens produktion, arbetsledning och leveranser. Jaakko Pakisjärvi är utbildad byggmästare. Han har år 2016 genomgått kvalifikationsutbildning för arbetsledare inom tillverkning av betongfasader. För närvarande genomgår han en utbildning för arbetsledare inom fabrikstillverkning av betongelement.

Grus och leveranser

Pellon Betoni Oy förvaltar cirka 500 000 m³ grusområden och ett bergsområde för produktion av makadam. Egna högkvalitativa råmaterialkällor hör till företagets konkurrensfördelar. Kuljetus Sunila Oy sköter Pellon Betoni Oy:s elementleveranser samt externa grus- och vid behov specialtransporter. Dessutom har företaget hjullastare, en grävmaskin och tre lastbilar. Den för elementproduktionen använda betongen produceras i en betongstation med automatiserad datorstyrning.

Läs vår nya
broschyr: