Vahvaa osaamista jo 65 vuotta.

Vahvaa osaamista jo 65 vuotta.

Vahvaa osaamista jo 65 vuotta.

Yrityksemme historia

Yrityksen perustaja Raumalta lähtöisin oleva Hannes Sunila muutti Pelloon vuonna 1952. Hannes Sunila kertoi Ikäihmiset kirjaan haastattelussa ratkaisun Pelloon kotiutumiseen. Sodan jälkeen jälleenrakentaminen ja rakennustarvikkeiden tarve oli kasvussa. ”Minulta kysyttiin kattotiiliä. Hommasin kaksi vaunullista. Tavaraa pidettiin niin erinomaisena, että lisääkin pyydettiin.”

Tiilen välittämisestä tekijäksi

Hannes Sunila perusti Pelloon vuonna 1954 betonituotteita valmistavan yrityksen toiminimimuotoisena. Yritys toimi aluksi yhden miehen yrityksenä ja puoliso Eine hoiti lastenhoidon ohella yrityksen paperityöt.  Liiketoiminta muodostui aluksi kaivonrenkaiden valmistuksesta Pellon Kylävaaralla ja soran myynnistä. Myöhemmin Kylävaara sai betonivalimon ja siellä valmistettiin monenlaisia betonituotteita. Lapin jälleenrakennuksessa tarvittiin kaivonrenkaita, rumpuputkia, kattotiiliä ja betoniharkkoja. Yrityksen toiminta laajeni pikkuhiljaa perheen kasvaessa.

Tyttäriä syntyi perheeseen yhteensä neljä ja he lähtivät etelään opiskelemaan ja avioituivat ja asettuivat Oulun ja Helsingin seudulle. Perheen ainoa poika Lasse oli pienestä pitäen isän mukana työtehtävissä.  Lasse kouluttautui rakennusalalle isän toivomuksen mukaan.

Kylävaaralta Orajärvelle

Kylävaaralla ei ollut riittävästi tilaa laajenevaa tuotantoa varten. Sen vuoksi toiminta siirtyi 1970-luvun lopulla Pellon Kylävaaralta Orajärvelle (20 km Pellosta pohjoiseen), jonne rakennettiin uudet tuotantotilat ja betoniasema sekä ostettiin murskauslaitos. Hannes Sunila aloitti Pellossa ensimmäisenä murskelajikkeiden tekemisen. Vähitellen työntekijöiden määrä alkoi kasvaa. Hannes ja Eini Sunila saivat vuonna 1984 huomionosoituksen kun yritys sai silloin vuoden yrittäjä -palkinnon.

Isältä pojalle

Vuonna 1989 Hannes Sunila jäi eläkkeelle. Lasse luopui palotarkastajan virasta Pellon kunnassa siirtyen yrittäjäksi ja näin sukupolven vaihdoksen myötä yritys siirtyi hänen omistukseensa. Lasse on koulutukseltaan rakennusmestari. Hän on täydennyskouluttautunut mm. vuonna 2012 I-luokan betonityönjohtajaksi ja I luokan valmisbetonityönjohtajaksi. Yritys toimi alussa kommandiittiyhtiönä vuoteen 2005 saakka, jonka jälkeen yritys on toiminut osakeyhtiönä ja Lasse Sunila sen omistajana ja pitkän linjan yrittäjänä yli 30 vuoden kokemuksella.

Hannes ja Lasse Sunila.

Keskittyminen elementtien valmistukseen

Uudet toimisto- ja sosiaalitilat ovat valmistuneet tehtaan yhteyteen. Elementtihallin laajennus on meneillään. Tuotantotilojen määrä lisääntyy 1000  ja tuotantokapasiteetti 30 prosentilla. Hallilaajennukseen sisältyy kaluston lisäystä ja uusimista.

Valmisbetonia valmistettiin ja toimitettiin vuoteen 1999 saakka, jolloin siirryttiin täysipainoisesti betonielementtien valmistukseen. Elementtihallia laajennettiin vuonna 2006. Lämmintä tilaa on yhteensä 2 500  lisäksi kylmää tilaa. Tuotantotilojen uusimisen yhteydessä uudistettiin koko elementtivalmistustoiminta – ja kalusto mukaan lukien elementtipöydät ja nosturit. Nousevat elementtipöydät ja kääntötasomuotit lisäsivät tuotannon kapasiteettia. Ensimmäiset kerrostaloelementit tehtiin 1990-luvun alussa. Niitä on tilattu kotimaan lisäksi Ruotsiin ja Norjaan asunto- ja matkailurakentamiseen. Graafinen betoni tuli tuotevalikoimaan vuonna 2013.

1990-luvun lama ja rakennusalan suhdannevaihtelut vaikuttivat Pellon Betoni Oy:n toimintaan. Taloudellisesti vaikeana ajanjaksona laman aikana yrityksen hyvä sijainti Kalottialueella ja Ruotsista ja Norjasta saadut tilaukset mahdollistivat toiminnan jatkumisen. Rakennusalan taantuma vuosina 2014-2015 oli myös haasteellinen tilauksien kannalta. Yrittäjäyhdistys huomioi yrityksen v. 2018 huomionosoituksellaan myöntämällä Pellon Betoni Oy:lle ja Lasse Sunilalle Sisupisaran.

Tänä päivänä Pellon Betoni Oy on yksi toimialansa merkittävistä toimijoista Pohjois-Suomessa ja suurten kansallisten ja yhteispohjoismaisten rakentajayritysten osaava kumppani. Yrityksen pääasiallista toiminta-aluetta on kalottialue. Betonielementtejä toimitetaan myös Ruotsin ja Norjan kohteisiin. Panostamme korkeaan laatuun ja teemme työtä sen eteen, että olemme luotettava ja varteenotettava toimija markkinoilla. Tulevaisuutta rakennamme yhdessä osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa asiakkaidemme hyväksi. Vuonna 2019 yritys juhlisti 65-vuotista taivaltaan.

Vahvaa osaamista

Pellon Betoni Oy työllistää yli 20 työntekijää. Yritystä ja sen prosesseja on kehitetty määrätietoisesti. Työntekijöitä on koulutettu mm. oppisopimuksella ja täydennyskoulutusten avulla. Hallinnossa työskentelee kolme ja työnjohdossa yksi henkilö. Yrityksen työntekijät ovat pääsääntöisesti pitkään yrityksessä työskennelleitä ammattilaisia.

Toimitusjohtaja Lassen Sunilan vastuulla ovat tarjousten laatiminen, rahoitus ja talouden seuranta. Myynti on Lassen, Jaakko Pakisjärven ja Erkki Bergmanin tehtävinä. Lahja Harju vastaa taloushallinnosta. Jaakko Pakisjärvi ja työnjohto vastaavat tehtaan tuotannosta, työnjohdosta ja toimituksista. Jaakko Pakisjärvi on koulutukseltaan rakennusmestari. Hän on suorittanut betonijulkisivutyönjohtajan pätevöitymiskoulutuksen vuonna 2016 ja vaativan -vaativuusluokan betonielementtitehtaan betonityönjohtajan, uudisrakentaminen -pätevyyden.

Lahja Harju on koulutukseltaan Haagan restonomi, yhteiskuntatieteiden maisteri ja hallintotieteiden kandidaatti ja hänellä on pitkäaikainen työkokemus yritys- ja kuntapuolelta.

Soraa ja kuljetusta

Pellon Betoni Oy:n hallinnassa on n. 500 000 :n sora-alueet ja kallioalue murskeen tuottamiseksi. Omat korkealaatuiset raaka-ainelähteet ovat yksi yrityksen kilpailueduista. Kuljetus Sunila Oy hoitaa Pellon Betoni Oy:n elementtien kuljetuksia sekä ulkopuolisten soran ja tarvittaessa erikoiskuljetuksia. Lisäksi yrityksellä on pyöräkuormaajia, kaivinkone ja kolme kuorma-autoa. Elementtituotantoon käytettävä betoni valmistetaan itse automatisoidulla atk-ohjauksella varustetulla betoniasemalla.